Pre úspešnú prevenciu je potrebná dostatočná informovanosť obyvateľstva, ktorá spočíva v tom, že ľudia sú si vedomí rizika, ktoré na nich striehne, či už ide o kliešte, alebo nepasterizované mlieko domácich zvierat
​​​​​​​v zamorených oblastiach (najmä kôz).

thicki icon

DOSTUPNÁ OCHRANA

Eliminovať riziko alimentárnej nákazy je pomerne jednoduché, spočíva v konzumovaní výlučne tepelne upraveného mlieka a výrobkov z neho pripravených.

Ochrana pred kliešťami je náročnejšia. Prevencia proti všetkým chorobám prenášaným kliešťami spočíva
v minimalizácii možností stretu človeka s nakazeným kliešťom.
Zásadou sú odporúčania ako vyhýbanie sa kliešťami osídleným oblastiam, použitie repelentov proti hmyzu, nosenie svetlého oblečenia a dlhých nohavíc, vykonávanie prehliadok tela po návrate z prírody, v prípade nájdenia kliešťa jeho okamžité odstránenie.

No ani správne a včasné odstránenie nemusí zabrániť infekcii, pretože vírus kliešťovej encefalitídy sa na rozdiel napr. od lymskej boreliózy prenáša už v priebehu niekoľkých minút po prisatí. Z uvedeného dôvodu sa za najúčinnejšiu formu prevencie považuje očkovanie.

​​​​​​​Zdroje:

1. Lindquist L, et al. Tick-borne encephalitis. The Lancet. 2008;371(9627):1861-71. Available from: https://www-sciencedirect-com.eu1.proxy. openathens.net/science/article/pii/S0140673608608004?via%3Dihub. Accessed: March 2021.
2. European Centre for Disease Prevention and Control. Key messages about tick-borne encephalitis and tickborne diseases. Available from: https://ecdc.europa.eu/en/tick-borne- encephalitis/facts/key-messages. Accessed: March 2021.
3. Travel Health Pro. Country information. Tick borne encephalitis. Available from: https://travelhealthpro.org.uk/disease/173/tick-borne-encephalitis. Accessed: March 2021.
4. Centers for Disease Control and Prevention. Lyme Disease. Available from: https://www.cdc.gov/lyme/transmission/index.html. Accessed: March 2021.

OČKOVANIE

I napriek vysokej bezpečnosti a účinnosti je očkovanie na Slovensku veľmi málo využívané. Slovensko patrí medzi rizikové krajiny v Európe, kde je evidovaná najnižšia zaočkovanosť proti kliešťovej encefalitíde
(do 10 %).

Štúdia o účinnosti očkovania proti kliešťovej encefalitíde v Rakúsku v období rokov 2000 a 2006 ukázala celkovú účinnosť očkovania proti ochoreniu 99 % u pravidelne očkovaných osôb.

​​​​​​​V oblastiach, kde je ochorenie vysoko endemické (t. j. keď je priemerný výskyt klinickej choroby ≥5 prípadov/100 000 ročne), čo znamená, že existuje vysoké individuálne riziko infekcie, WHO odporúča, aby sa očkovanie poskytlo všetkým vekovým skupinám vrátane detí. Ak je výskyt ochorenia v dôsledku preočkovania mierny alebo nízky (to znamená, že ročný priemer počas obdobia piatich rokov je <5/100 000) alebo je obmedzený na konkrétne geografické polohy alebo určité vonkajšie aktivity, imunizácia by sa mala zameriavať na ľudí v najviac postihnutých oblastiach. Ľudia cestujúci z neendemických oblastí do endemických oblastí by mali mať ponúknutú možnosť očkovania, najmä ak ich návšteva zahŕňa aktivity na vidieku.

OČKOVACIA SCHÉMA

Základné očkovanie sa skladá z troch intramuskulárne podaných dávok do deltového svalu, u malých detí do prednej strany stehna, pričom ochrana proti infekcii nastupuje za 14 dní po podaní druhej dávky.

Ak sa očkovanie začína prvou dávkou v zimných mesiacoch, používa sa klasická očkovacia schéma, t.j. druhá dávka sa podá o 1 - 3 mesiace po prvej dávke a tretia dávka o 5 - 12 mesiacov po druhej dávke.

​​​​​​​Pri začatí očkovania v letných mesiacoch sa využíva zrýchlená schéma, keď odstup medzi prvou a druhou dávkou je 14 dní, aby sa čo najskôr dosiahla ochrana pred nakazením.

Ilustračný obrázok
​​​​​​​Zdroj: PP-FSM-SVK-0024

​​​​​​​
Tretia dávka sa aplikuje o 5 - 12 mesiacov, rovnako ako pri klasickej schéme. Prvé preočkovanie sa pri oboch schémach vykoná po 3 rokoch a každé nasledujúce očkovanie po uplynutí 5 rokov. Výnimku tvoria seniori nad 60 rokov, u ktorých sa i pri ďalšom preočkovaní odporúča 3-ročný interval vzhľadom na zníženú imunitu u starších ľudí. V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne štandardizované odporúčania pre intervaly posilňovacích dávok.

​​​​​​​Deti sa očkujú od jedného roku veku, dospelí bez vekového obmedzenia. U tehotných žien sa očkuje len
​​​​​​​v prípade vysokého rizika nákazy pre nedostatok údajov o bezpečnosti očkovania proti kliešťovej encefalitíde počas tehotenstva.

thicki icon

VHODNÝ ČAS NA OČKOVANIE

Kliešte začínajú svoju aktivitu už pri teplote 5 °C a vplyvom globálneho otepľovania sú často aktívne i počas zimných mesiacov, ak teplota neklesne pod túto hranicu. Očkovanie sa preto realizuje po celý rok, rozdiel je len v očkovacej schéme.

Najvhodnejším obdobím na očkovanie proti kliešťovej encefalitíde sú zimné mesiace, počas ktorých kliešte nie sú aktívne, a tak je dostatok času pripraviť sa na kliešťovú sezónu. Na vytvorenie ochrannej hladiny protilátok na jednu sezónu je potrebné aplikovanie dvoch dávok vakcíny v rozpätí 1 - 3 mesiacov. Tretia dávka sa podáva 5 až 12 mesiacov od druhej dávky a  zabezpečuje ochranu na 3 až 5 rokov. Po tomto období je potrebné preočkovanie jednou dávkou.

Náklady na očkovanie môžu čiastočne hradiť zdravotné poisťovne. O presnej výške príspevku a podmienkach sa informujte vo svojej zdravotnej poisťovni.