Kliešťová encefalitída alebo zápal mozgu je vírusové ochorenie najčastejšie spôsobené prisatím infikovaného kliešťa. Špecifický liek na ochorenie neexistuje.

V roku 2022 bol na Slovensku zaznamenaný najvyšší počet prípadov za ostatných 60 rokov.
Celkovo išlo o 205 prípadov. 
Za rok 2023 bol opäť vysoký výskyt, 200 prípadov kliešťovej encefalitídy.
Infekcia bola prenesená 2 spôsobmi, a to buď prisatím kliešťa alebo konzumáciou nepasterizovaných mliečnych výrobkov. Za obdobie posledných 5 rokov je výskyt kliešťovej encefalitídy zaznamenaný v každom kraji Slovenskej republiky.
(Zdroj: TS ÚVZ SR)

Vývoj oblastí výskytu kliešťovej encefalitídy v čase

Medzi hlavné riziká tohto ochorenia patrí:

hospital icon

NUTNOSŤ HOSPITALIZÁCIE

Liečba kliešťovej encefalitídy je len symptomatická s prísnym pokojom na lôžku minimálne 10 dní, zvyčajne sa nezaobíde bez hospitalizácie. Špecifický liek na ochorenie neexistuje.

chaart icon

DLOHODOBÁ PRÁCENESCHOPNOSŤ

... a s ňou spojené riziko dlhodobého výpadku príjmov.

disab icon

TRVALÉ ZDRAVOTNÉ NÁSLEDKY

Aj po vyliečení môžete trpieť neurologickými problémami. U 24-46 % pacientov sa pozorujú dlhodobé následky najmä neurologického a psychického charakteru.

Ako sa týmto nepríjemnostiam vyhnúť?
Informujte sa u lekára o možnostiach prevencie a očkovania.

thicki icon

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je účinnou ochranou proti kliešťovej encefalitíde očkovanie.

Na očkovanie môžu prispievať zdravotné poisťovne.
Informujte sa o presnej výške a podmienkach príspevku vo vašej poisťovni.

Navštívte svojho lekára a nechajte sa zaočkovať.
Očkovanie je účinnou prevenciou.