Kontakt

IČ: 35885696
PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
IČ: 35885696
email: [email protected]  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka: 1164/B.

www.pfizer.sk

 

Pacienti by mali vždy požiadať o radu svojho lekára v prípade výskytu nežiaducej udalosti.
V prípade, že chcete nahlásiť  nežiaducu udalosť organizačnej zložke Pfizer Luxembourg SARL, o.z., prosím, pošlite email na adresu : [email protected].